Občianské združenie

Poslaním združenia je projektové a finančné riadenie zmysluplných rozvojových projektov v rámci celého projektového cyklu, rozvoj vzdelanosti a poznania, rozvoj a posilnenie potenciálu ľudských zdrojov v regiónoch Slovenska, v rámci Európskej únie a sveta.

INFORMAČNÁ ČINNOSŤ

Projektové poradenstvo a navigácia v grantovom a fondovom systéme

CENTRUM SLUŽIEB

Spolupráca s komerčnými firmami zameranými na poskytovanie služieb

PROJEKTOVÉ RIADENIE

Tvorba, implementácia, monitoring a odborná evaluácia projektov komerčného aj nekomerčného charakteru

NEVÁHAJTE A KONTAKTUJTE NÁS

KONTAKT