urad-vladyStredoeurópsky manažérsky a rozvojový inštitút, o.z. realizuje projekt pod názvom „Farbičkami k tolerancii“ spolufinancovaný v rámci programu Kultúra národnostných menšín 2015 Úradom vlády Slovenskej republiky.

Cieľom projektu je podpora kultúry a vzdelanosti rómskej populácie na Slovensku cez ponúknutie aktívneho nástroja na rozvoj tvorivosti detí a  na budovanie a upevňovanie povedomia o kultúre a živote rómskej komunity.

Cieľom projektu je vytvorenie pilotného programu na spustenie voľnočasového kurzu tvorivého kreslenie a maľovania pre rómske deti zameraného na kreslenie a maľovanie tzv.  výtvarných denníčkov, kde by systematicky a chronologicky štetcom zaznamenávali  čo za dané obdobie prežili a tiež by spracovali vopred určenú tému zameranú na rómsku kultúru a tradície. Skúsenosti ukazujú, že kreslenie výrazne posilňuje afektívno-kognitívne schopnosti detí v každom veku. Súčasťou voľnočasového kurzu bude aj príprava kresieb a malieb na verejnú výstavu, ktorá bude realizovaná v priestore zapojených škôl ale aj mimo nich tak, aby sa mohla prísť pozrieť na výstupy práce aj široká verejnosť . Voľnočasový kurz sa bude konať na pravidelnej báze (spravidla raz za 2 týždne) a podľa vopred schváleného tématického a časového plánu.

V prípade, že máte o výstupy projektu záujem prosím kontaktujte nás na e-mailovej adrese: office@semerit.sk

Link na webstranku donora: www.vlada.gov.sk