Kontaktné údaje

Emailová adresa

semerit.sk@gmail.com

Mobil

+421 908 999 089

Fakturačné údaje

Názov: Stredoeurópsky manažérsky a rozvojový inštitút
Právna forma: občianske združenie
Registrácia: Zapísaný v registri Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky pod číslom spisu: VVS/1-900/90-40812
Sídlo: Ulica Rudolfa Mocka 1A, 841 04 Bratislava
IČO: 42267650     DIČ: 2120263365

Bankové údaje

Bankové spojenie: Fio banka, a.s., Praha,
pobočka zahraničnej banky na Slovensku
Č. účtu: 2200378322/8330

IBAN:   SK7283300000002200378322