AKTIVITY ZDRUŽENIA

Občianske združenie vzniklo v decembri 2012, odvtedy správna rada združenia venovala svoju pozornosť nadviazaniu spolupráce so školami, neziskovými organizáciami a súkromnými spoločnosťami v snahe plniť svoje poslanie a dosiahnuť vytýčené ciele.

Medzi doterajšie aktivity patrí:

  • rozbehnutie spolupráce na rozvojovom projekte gymnázia
  • nadviazanie spolupráce s resocializačným zariadením
  • nadviazanie spolupráce so školami a inými neziskovými organizáciami
  • nadviazanie spolupráce s biznis prostredím
  • príprava grantových projektov
  • spolupráca s komerčnými firmami zameranými na poskytovanie služieb
  • informačná činnosť