semerit

/semerit
­

About semerit

This author has not yet filled in any details.
So far semerit has created 10 blog entries.

Projekty podporené z vlastných zdrojov

11 apríla, 2018|

Stredoeurópsky manažérsky a rozvojový inštitút dlhodobo realizuje projektové aktivity v oblasti modernizácie vzdelávania, cestovania, spoznávania iných kultúr, gastronómie, rozvoja športu a telesnej kultúry. V týchto oblastiach investuje vlastné prostriedky na dosahovanie zmysluplných cieľov.  

Rozvoj rodovej tolerancie u rómskych žiakov v regióne Gemera a Malohontu

11 apríla, 2018|

Projekty podporené Nadáciou otvorenej spoločnosti – tzv. nórske fondy: Stredoeurópsky manažérsky a rozvojový inšitút implementoval v roku 2016 projekt „Rozvoj rodovej tolerancie u rómskych žiakov v regióne Gemera a Malohontu“. „Projekt Rozvoj rodovej tolerancie u rómskych žiakov v regióne Gemera a Malohontu bol podporený sumou 9.000,- EUR z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného [...]

Workshopy o zahraničnej a bezpečnostnej politike pre stredoškolských pedagógov

11 apríla, 2018|

Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti Slovenskej republiky – program Medzinárodné vzťahy a zahraničná politika SR MVZP/2017 Stredoeurópsky rozvojový a manažérsky inštitút implementoval úspešný projekt: Workshopy  o  zahraničnej  a  bezpečnostnej  politike  pre  stredoškolských pedagógov podporený prostredníctvom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti Slovenskej republiky.   Projekt sa realizoval ako pilotný projekt s celoslovenským dosahom. Cieľom  aktivít  [...]

Spoznajme financie cez farbičky

20 novembra, 2015|

Stredoeurópsky manažérsky a rozvojový inštitút, o.z. realizuje projekt pod názvom „Spoznajme financie cez farbičky“. Tento projekt (táto aktivita) sa uskutočnil vďaka daru z Fondu Citibank Europe plc. založeného v Komunitnej nadácii Bratislava. Cieľom projektu je podpora rozvoja výtvarnej kreativity a finančnej gramotnosti u rómskych detí v rámci vytypovaných školských komunít cez aktívne zapojenie detí do [...]

Čitateľský a tvorivý krúžok pre rómske deti

20 novembra, 2015|

Stredoeurópsky manažérsky a rozvojový inštitút, o.z. realizuje projekt pod názvom „Čitateľský a tvorivý krúžok pre rómske deti“ spolufinancovaný v rámci programu Kultúra národnostných menšín 2015 Úradom vlády Slovenskej republiky. Cieľom projektu je podpora kultúry a vzdelanosti rómskej populácie na Slovensku cez ponúknutie aktívneho nástroja na rozvoj tvorivosti detí a  na budovanie a upevňovanie povedomia o [...]

Farbičkami k tolerancii

20 novembra, 2015|

Stredoeurópsky manažérsky a rozvojový inštitút, o.z. realizuje projekt pod názvom „Farbičkami k tolerancii“ spolufinancovaný v rámci programu Kultúra národnostných menšín 2015 Úradom vlády Slovenskej republiky. Cieľom projektu je podpora kultúry a vzdelanosti rómskej populácie na Slovensku cez ponúknutie aktívneho nástroja na rozvoj tvorivosti detí a  na budovanie a upevňovanie povedomia o kultúre a živote rómskej [...]

Sú to aj naše (národnostné) práva

20 novembra, 2015|

Stredoeurópsky manažérsky a rozvojový inštitút, o.z. realizuje projekt pod názvom „Sú to aj naše (národnostné) práva“ spolufinancovaný v rámci programu Kultúra národnostných menšín 2015 Úradom vlády Slovenskej republiky. Cieľom projektu je podpora kultúry a vzdelanosti rómskej populácie na Slovensku cez vytvorenie interaktívno-edukačného nástroja na budovanie a upevňovanie povedomia o právach ako aj výchovy a vzdelávania k [...]

Modernizácia vzdelávania a rozvoj kľúčových kompetencií žiakov

3 októbra, 2015|

Občianske združenie participovalo na niekoľkých projektov modernizácie vzdelávania a prípravy mladých pre trh práce. Išlo najmä o základne školy a gymnázia s cieľom posilniť čitateľskú, digitálnu a finančnú gramotnosť žiakov. V rámci projektov bola uplatnená projektová, finančná, metodická ale aj supervízna expertíza našich odborníkov. Viac informácii vieme poskytnúť na vyžiadanie.

REštart

2 októbra, 2015|

Občianske združenie pripravilo projekt na prevenciu závislostiam a riešenie nepriaznivej situácie abstinujúcich závislých tak v oblasti sociálnej ako aj pracovnej integrácie do spoločnosti. Projekt akcentuje úlohu vzdelávania a cieleného profesného rastu na ceste za životom bez drog a závislostí.

Odborná študovňa

1 októbra, 2015|

V prevádzkových priestoroch združenia bola zriadená odborná študovňa (príručná knižnica), kde môžu členovia združenia, spolupracovníci združenia, klienti združenia a ďalší záujemcovia (na požiadanie) nájsť odbornú literatúru najmä z oblasti manažmentu, marketingu, pedagogiky, psychológie a histórie. Súčasťou knižnice sú aj diela najvýznamnejších autorov svetovej beletrie.