urad-vlady

Stredoeurópsky manažérsky a rozvojový inštitút, o.z. realizuje projekt pod názvom „Čitateľský a tvorivý krúžok pre rómske deti“ spolufinancovaný v rámci programu Kultúra národnostných menšín 2015 Úradom vlády Slovenskej republiky.

Cieľom projektu je podpora kultúry a vzdelanosti rómskej populácie na Slovensku cez ponúknutie aktívneho nástroja na rozvoj tvorivosti detí a  na budovanie a upevňovanie povedomia o kultúre a živote rómskej komunity.

Projekt  je zameraný na rozvoj rómskych detí cez čítanie a tvorivý prejav zameraný na rekapituláciu prečítaného textu. Projekt reaguje na aktuálne problémy rómskych detí vo výchovno-vzdelávacej oblasti. Zo skúsenosti a z rozhovorov s pedagógmi vieme, že rómskym deťom robí problém čítanie (dlhších) textov a najmä čítanie s porozumením, na druhej strane majú veľmi radi tvorivosť – či už vo forme kreslenia alebo iných umeleckých prejavov. Keďže čitateľská gramotnosť a tvorivosť  sa dajú rozvíjať radi by sme sa zamerali najmä na túto oblasť a prispeli tak k zlepšeniu v tejto oblasti a zároveň k uvedomeniu si vlastnej identity a kultúrnych hodnôt cez písanie textov, tvorenie koláži, aktívnu prácu s textom na počítači, kreslenie a maľovanie.  Projekt zároveň reaguje na nízku výmeru hodín literárnej výchovy, vrátane tvorivého literárneho a čitateľského rozvoja na témy národnostných menšín.

V prípade, že máte o výstupy projektu záujem prosím kontaktujte nás na e-mailovej adrese: office@semerit.sk

Link na webstranku donora: www.vlada.gov.sk