Aktuálne projekty

/Aktuálne projekty
­

Workshopy o zahraničnej a bezpečnostnej politike pre stredoškolských pedagógov

11 apríla, 2018|

Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti Slovenskej republiky – program Medzinárodné vzťahy a zahraničná politika SR MVZP/2017 Stredoeurópsky rozvojový a manažérsky inštitút implementoval úspešný projekt: Workshopy  o  zahraničnej  a  bezpečnostnej  politike  pre  stredoškolských pedagógov podporený prostredníctvom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti Slovenskej republiky.   Projekt sa realizoval ako pilotný projekt s celoslovenským dosahom. Cieľom  aktivít  [...]

Spoznajme financie cez farbičky

20 novembra, 2015|

Stredoeurópsky manažérsky a rozvojový inštitút, o.z. realizuje projekt pod názvom „Spoznajme financie cez farbičky“. Tento projekt (táto aktivita) sa uskutočnil vďaka daru z Fondu Citibank Europe plc. založeného v Komunitnej nadácii Bratislava. Cieľom projektu je podpora rozvoja výtvarnej kreativity a finančnej gramotnosti u rómskych detí v rámci vytypovaných školských komunít cez aktívne zapojenie detí do [...]

Čitateľský a tvorivý krúžok pre rómske deti

20 novembra, 2015|

Stredoeurópsky manažérsky a rozvojový inštitút, o.z. realizuje projekt pod názvom „Čitateľský a tvorivý krúžok pre rómske deti“ spolufinancovaný v rámci programu Kultúra národnostných menšín 2015 Úradom vlády Slovenskej republiky. Cieľom projektu je podpora kultúry a vzdelanosti rómskej populácie na Slovensku cez ponúknutie aktívneho nástroja na rozvoj tvorivosti detí a  na budovanie a upevňovanie povedomia o [...]

Farbičkami k tolerancii

20 novembra, 2015|

Stredoeurópsky manažérsky a rozvojový inštitút, o.z. realizuje projekt pod názvom „Farbičkami k tolerancii“ spolufinancovaný v rámci programu Kultúra národnostných menšín 2015 Úradom vlády Slovenskej republiky. Cieľom projektu je podpora kultúry a vzdelanosti rómskej populácie na Slovensku cez ponúknutie aktívneho nástroja na rozvoj tvorivosti detí a  na budovanie a upevňovanie povedomia o kultúre a živote rómskej [...]

Sú to aj naše (národnostné) práva

20 novembra, 2015|

Stredoeurópsky manažérsky a rozvojový inštitút, o.z. realizuje projekt pod názvom „Sú to aj naše (národnostné) práva“ spolufinancovaný v rámci programu Kultúra národnostných menšín 2015 Úradom vlády Slovenskej republiky. Cieľom projektu je podpora kultúry a vzdelanosti rómskej populácie na Slovensku cez vytvorenie interaktívno-edukačného nástroja na budovanie a upevňovanie povedomia o právach ako aj výchovy a vzdelávania k [...]