Stredoeurópsky manažérsky a rozvojový inštitút dlhodobo realizuje projektové aktivity v oblasti modernizácie vzdelávania, cestovania, spoznávania iných kultúr, gastronómie, rozvoja športu a telesnej kultúry. V týchto oblastiach investuje vlastné prostriedky na dosahovanie zmysluplných cieľov.