Občianske združenie pripravilo projekt na prevenciu závislostiam a riešenie nepriaznivej situácie abstinujúcich závislých tak v oblasti sociálnej ako aj pracovnej integrácie do spoločnosti. Projekt akcentuje úlohu vzdelávania a cieleného profesného rastu na ceste za životom bez drog a závislostí.