Občianske združenie participovalo na niekoľkých projektov modernizácie vzdelávania a prípravy mladých pre trh práce. Išlo najmä o základne školy a gymnázia s cieľom posilniť čitateľskú, digitálnu a finančnú gramotnosť žiakov. V rámci projektov bola uplatnená projektová, finančná, metodická ale aj supervízna expertíza našich odborníkov.

Viac informácii vieme poskytnúť na vyžiadanie.