urad-vladyStredoeurópsky manažérsky a rozvojový inštitút, o.z. realizuje projekt pod názvom „Sú to aj naše (národnostné) práva“ spolufinancovaný v rámci programu Kultúra národnostných menšín 2015 Úradom vlády Slovenskej republiky.

Cieľom projektu je podpora kultúry a vzdelanosti rómskej populácie na Slovensku cez vytvorenie interaktívno-edukačného nástroja na budovanie a upevňovanie povedomia o právach ako aj výchovy a vzdelávania k právam národnostných menšín..

Tento projekt nadväzuje na predchádzajúci veľmi úspešný projekt „Čítanka pre rómske deti – Naše práva“, ktorý sa realizoval v roku 2014 na dvoch základných školách v okrese Rimavská Sobota a okrese Revúca. Projekt reflektuje na absenciu potrebných edukačných a didaktických pomôcok v rodnom a štátnom jazyku na výchovno-vzdelávacie účely o právach národnostných menšín. Zároveň reaguje na nízky záujem žiakov základných škôl o túto tému. Cieľom projektu je vytvorenie interaktívno-edukačného nástroja na budovanie a upevňovania povedomia o právach národnostných menšín vo forme elektronickej čítanky vytvorenej žiakmi základnej školy pod vedením supervízora a pedagógov.

V prípade, že máte o výstupy projektu záujem prosím kontaktujte nás na e-mailovej adrese: office@semerit.sk

Link na webstranku donora: www.vlada.gov.sk